Same84 x NIKE x Giannis Antetokounmpo, Athens Greece, 2017